Ποιοί είμαστε

Η IMC δραστηριοποιείται στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Επιχειρησιακές Μελέτες για επιχειρήσεις και οργανισμούς, που αναζητούν την οργανωτική τους αναβάθμιση μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης.

Η IMC με την πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία της, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στελεχώνεται από συμβούλους υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, εμπειρίας και επαγγελματικής γνώσης που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η πολιτική μας βασίζεται στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας ,εμπειρίας και επαγγελματικής γνώσης που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η πολιτική αυτή εξασφαλίζεται μέσω της αέναης μεταφοράς και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, τον εκσυγχρονισμό και τη σύμπραξη αξιόλογων συνεργασιών.