• Λογιστικά - Χρηματοοικονομικά

    Λογιστικές Υπηρεσίες από τα έμπειρα στελέχη μας

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

    Βασισμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Λογιστικές υπηρεσίες

Για περισσότερα από 20 χρόνια μικρομεσαίες και μεγάλες υπηρεσίες εμπιστεύονται τις λογιστικές υπηρεσίες τους στην IMC

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτική στήριξη σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο και σε επενδυτικές δράσεις ΕΣΠΑ

Επικοινωνία

Επικοινωνία με την IMC

Τελευταία νέα

Τελευταίες δημοσιεύσεις στο Blog μας